Valideo

Valideo är en belgisk frivillighetscertifiering som utvärderar det samlade resultatet av ett byggprojekt och bygger på fyra principiella teman:
 

  • Sajt & konstruktion
  • Komfort & hälsa
  • Ledning
  • Socialt värde
     

Valideo stöder utformningen och genomförandet via progressiv bedömning av domänexperter och uppmuntrar aktörerna att förbättra kvaliteten hos byggnadens hela livscykel.