Reynaers' CW 50 Extensions: maximum natural light and thermal performance for ultimate design using sophisticated connections

0802

Systemet Concept Wall 50 för fasader och tak ger obegränsad konstruktionsmässig frihet och möjliggör maximal transparens och ypperlig värmeeffektivitet. CW 50 finns tillgänglig i flertalet olika utföranden och glasvarianter , men finns även i form av olika tekniska varianter som överensstämmer med angivna nivåer för brandmotstånd och värmeisolering.

Utvidgningen av CW 50-systemet erbjuder nya innovativa lösningar för tyngre glasvikter, enkel montering och snabb installation, förbättrad energieffektivitet och sofistikerade förbindningar för profiler. Dessa lösningar står för överlägsenhet och är ultimata vid verkställande av konstruktioner inom detta beprövade utfackningssystem.

STÖRSTA MÖJLIGA FRIHET VID UTFORMNING AV UTFACKNINGSVÄGGAR

 

I den första utvidgningen av CW 50-systemet ingår ett omfattande sortiment av profiler som kan användas för att skapa en mängd olika konstruktioner.  Profilerna kan förbindas med varandra på ett oräkneligt antal överlappande nivåer. Den unika överlappningsmetoden ger perfekt prestanda vad gäller vatten- och lufttäthet (upp till 1 200 Pa). På så vis får arkitekterna en omfattande kreativ frihet vid utformning av fasader, eftersom möjligheterna till avdelande och ihopkopplande av glasytor blir oändligt, och det blir lätt att integrera diagonala linjer.

 

STÖRRE ELEMENT OCH TREGLAS

 

Den andra utvidgningen av CW 50-systemet innebär att systemet är perfekt anpassat för avsevärt större glasrutor och för användning av treglas. Glaset kan ha en tjocklek på upp till 61 mm och systemet kan bära vikter på upp till 700 kg tack vare ett särskilt supportsystem för glas. Denna utökning av CW 50-systemet innebär att det inte längre behövs några särskilda specialanpassade lösningar för extra stora glasrutor.

 

FÖRBÄTTRAD MONTERING FÖR BÄTTRE ENERGIEFFEKTIVITET

För High Insulation-varianten av CW 50 används förbättrade isoleringsprofiler, vilket ger ett isoleringsvärde (Uf) som ligger nere på 0,56 W/m²K med en glastjocklek på 60 mm (tidigare låg värdet på 0,73 W/m²K, medan Uf-värdet 1,7 W/m²K gäller för standardmodellen av CW 50-systemet).

En ytterligare fördel med detta nya CW 50-Hi-system är den enkla produktionen och installationen. Skumprofilerna för isolering består av hårda och mjuka element. De mjuka elementen är kapade på förhand, så att kanaler för vattenavledning enkelt kan monteras in. Det hårda elementet fungerar vägledande för skruvarna. Slutligen har installationen gjorts ännu smidigare i och med att glaset inte längre behöver tejpas med vattentät tejp, trots att det har en ultimat nivå av luft- och vattentäthet på upp till 1 950 Pa.

 

ENKEL MONTERING OCH SNABB INSTALLATION

 

En sista nyskapelse är CW 50-TT (Transom-Transom) som förenklar vid fasadkonstruktion. Med denna utvidgning säkerställs att fasaden kan konstrueras med en enda profil utan komplicerade förfaranden. Tack vare det förmonterade alternativet kan konstruktionen av en fasad ske snabbt och kostnadseffektivt. CW 50-TT är kompatibelt med standardmodellen av CW 50-systemet och dess utformningsvarianter CW 50-TT/SC (Structural Clamped) och CW 50-TT/HL (Horizontal Lining). CW 50-TT-systemet har samma isoleringsvärde som standardmodellerna CW 50 och CW 50-HI (High Insulation) och kan bära upp samma maximala vikt samt ger en ultimat nivå av luft- och vattentäthet på upp till 1 200 Pa.

 

BRETT SORTIMENT AV ÖPPNINGSTYPER

Olika öppningstyper kan på ett sömlöst sätt integreras med CW 50. Dessa inbegriper ovanhängda fönster (THW), parallellt öppningsbara fönster (POW), fönster med dold öppning som vrids och lutas (HV-TUTI) och plana taköppningar (FRV). Flertalet estetiskt tilltalande förbindningsprofiler möjliggör dold integrering även av andra fönster- och dörrsystem från Reynaers.

        

Fler nyheter

Bläddra i nyhetsarkivet
Produkter05-06-2020

Reynaers antimikrobiella beläggningar för Touch- och Horizon-handtag

Industri19-05-2020

Reynaers Aluminium förbinder sig att maximalt minska koldioxidavtrycket

Produkter03-03-2020

Skjut- eller vikparti?