MasterLine 8

Skapad för mästare

MasterLine 8 är en ny generation unika fönster och dörrar som kombinerar oräkneliga utformningsmöjligheter med förstklassig prestanda och produktionshastighet. Denna innovativa fönsterlösning erbjuder ett brett sortiment av utformningsmöjligheter som passar som handen i handsken oavsett arkitektonisk stil och med ultimat prestanda vad gäller värmeisolering och luft- och vattentäthet. Med det begränsade inbyggningsdjupet på 87 mm återspeglar MasterLine 8 den rådande arkitektoniska trenden som pekar mot maximerat dagsljus i kombination med högsta möjliga isoleringsnivåer.

SKRÄDDARSYDD ENERGIEFFEKTIVITET

MasterLine 8 är försedd med tre olika isoleringsnivåer och möjliggör lösningar för välisolerade hus, lågenergihus och även passivhus. Dessa olika isoleringsnivåer kan uppnås genom integrering av nya och intelligenta material. I varianten High Insulation+ finns innovativa isoleringsstavar integrerade, vilka är försedda med lågemissionsbeläggning och som därmed förhöjer isoleringsvärdet genom reflektion. 

 

    

 

SKRÄDDARSYDD KOMFORT

LUFT-, VIND- OCH VATTENTÄTHET
MasterLine 8 har vattentäthet 900 Pa, minskad luftförlustvid lufttryck 600 Pa och utmärkta tätningsegenskaper. Dessa ultimata prestationer uppnås tack vare det övergripande konceptet och den centrala packningens ökade överlappning, vilket ger garanterad prestanda.
 

HÖG STABILITET
Utöver dessa prestationer är MasterLine 8 perfekt anpassad för att skapa stora öppningar med hjälp av smala men starka profiler. Till följd av detta ger fönstersystemet massor av dagsljus, vilket innebär att arkitekternas behov uppfylls.

SKRÄDDARSYDD UTFORMNING

Fyra utformningsvarianter; Functional, Renaissance, Deco och Hidden Vent, vilka var och en har sin egen markanta stil och känsla, gör MasterLine 8 lämplig för alla arkitektoniska stilar. Med sina nya öppningsmöjligheter kan MasterLine 8 enkelt integreras med andra Reynaers-system, t.ex. skjutsystemen CP 130 och CP 155, det nya skyddsräcket i glasMosquito-systemet och utfackningssystemet CW 50.

   

MASTERLINE 8 VENTILATIONSÖPPNING

Optimalt flöde av frisk luft möjliggörs genom den unika lösningen för ventilationsöppningar. Dessa öppningar har begränsad bredd för att de ska kunna ge frisk luft samtidigt som full säkerhet upprätthålls. Lösningen tillhandahåller både utmärkt vattentäthet och hög isoleringsgrad (Uf-Uw-värde på 1,1 W/m²K). Enkla fräsningar och justerbara slutstycken säkerställer smidig produktion och installation. Ventilationsöppningarna kan användas med synliga eller osynliga gångjärn.
MASTERLINE 8 BALKONGDÖRR

MasterLine 8 Balkongdörr är en högkvalitativ fönsterdörr med en låg tröskel på 20 mm. Balkongdörrarna finns tillgängliga som enkel- eller dubbeldörrar med både inåt- och utåtgående öppning. I likhet med MasterLine-fönstren är balkongdörren försedd med tre olika isoleringsnivåer för välisolerade hus, lågenergihus och även passivhus. Balkongdörren är perfekt att kombinera med det omfattande utbudet av öppningstyper för fönster och olika nivåer av värmeisolering.

 

 

TEKNISKAspecifikationer
PROJEKTreferenser
LADDA NERbroschyren
KONTAKTAReynaers