Frigör dina tankar om framtiden inom byggnation med Reynaers på BAU 2017

1001

Reynaers Aluminiums splitternya monter på utställningen BAU 2017 i München 16 till 21 januari 2017 inspirerades arkitekter, montörer och andra intressenter inom byggnadsutformning och konstruktion. Många av deras innovationer, vilka är utformade för att släppa lös kreativa tankar och för att locka fram kreativ frihet, har integrerats i montern för att leva upp till utställningens tema ”The Future of Building” (”Framtiden inom byggnation”).

Det imponerande sortiment av Reynaers produkter och lösningar som ingår i utställningen visar i vilken utsträckning de på ett kreativt sätt har skräddarsytt sin utformning och teknologi för att bemöta världsomspännande trender inom byggnation och konstruktion. Dessa inbegriper unika regionala utmaningar som beror på klimat- och väderförhållanden.

 

ETT NYTT FÖNSTER MOT FRAMTIDEN

På BAU 2017 uppmärksammades Reynaers banbrytande nya fönstersystem MasterLine 8 i aluminium. Det är efterträdaren till det internationellt framgångsrika Reynaers Concept System som ger slutanvändaren förbättrad komfort och säkerhet. Med MasterLine 8 får konstruktörerna ojämförbar arkitektonisk frihet med fyra unika utformningsvarianter, varav samtliga finns med tre olika isoleringsnivåer, för att uppnå skräddarsydd prestanda vad gäller energieffektivitet.

Vid utformandet av MasterLine-plattformen har särskilt omsorg ägnats åt tillverkningen och installationen av fönster. Det ger en optimerad produktionsprocess som inbegriper tids- och kostnadseffektiv montering av dess komponenter och förenklad installation av de färdiga elementen. De senaste tilläggen till MasterLine 8 inbegriper en högkvalitativ balkongdörr som ger kombinerad komfort och förbättrad väderprestanda, en dold öppningslösning och en ventilationsöppning med utmärkt vattentäthet som ger optimalt flöde av frisk luft.

UTMÄRKANDE FÖNSTER- OCH DÖRRLÖSNINGAR

Utöver MasterLine 8 presenterades även ett brett sortiment av andra fönster- och dörrlösningar i Reynaers monter. Dessa representerar nya avancerade utvecklingar och innovativa förbättringar vad gäller överlägsen isolering, ventilation, eldfasthet samt förmåga att stå emot luft och vind, vilket ger nya möjligheter vid arkitektonisk utformning.

Det välisolerade Concept System® 86-HI erbjuder en lösning för en estetiskt tilltalande dubbel spegeldörr för entrén. På släta dörrar, vilka i normalfallet används för huvudentrén, används paneler både på dörrens in- och utsida, vilka ger dörren dess karakteristiska utseende.

Sensity, ett välisolerat aluminiumsystem för fönster, kombinerar det tekniskt förfinade aluminiumsystemet med en högkvalitativ träyta på insidan. Den värmeisolerade aluminiumramen säkerställer hållbarhet, lågt underhållsbehov, vind- och vattentäthet och bullerprestanda, medan träytan på insidan ger ett varmt utseende.

SlimLine 38, ett välisolerat system som kombinerar komfort med den elegans som utformningen med det unika och smäckra stålutseendet ger, är den perfekta lösningen för modern arkitektur och för renovering av fönster med stålram. På BAU 2017 visades den dubbla glasdörrsvarianten SlimLine 38 Classic och utformningsvarianten SlimLine 38 Ferro att demonstrera vilka möjligheter som systemets minimalistiskt utformade utseende ger.

De splitternya fönstren SlimLine 68 med utåtgående öppning ger maximal exponering för ljusinsläpp och har utmärkt väderbeständighet i kombination med optimala isoleringsegenskaper. De smala siktlinjerna säkerställer att dagsljus når in även i små fönster och inte kompromissas bort till fördel för prestanda.

Dörren CS 77-FP EI30 som ingår i utställningen är en högkvalitativ slät dörrlösning som är certifierad med brandmotståndsklass EI230. Den är försedd med en innovativ glashörnslösning: en förbindning helt i glas utan hörnprofil eller fasta hörnelement. Detta bemöter den aktuella efterfrågan från arkitekternas håll på stora glasytor med optimal säkerhet.

SKJUT- OCH VIKDÖRRAR FÖR ATT VIDGA UTSIKTEN

Skjut- och viklösningarna uppfyller den växande arkitektoniska trenden som pekar mot optimal tillgång till ljusinsläpp och fri sikt.  Fler innovativa lösningar som obefintliga trösklar, lösningar med pocketkarm och glashörn säkerställer att gränser suddas ut helt och att insidan kombineras med utsidan på ett sömlöst sätt.

Den extremt smala utformningen av skjutdörren Hi-Finity skapar stora transparenta ytor, vilket ger ett lätt, slätt och elegant utseende som på ett sömlöst sätt utvidgar byggnadens insida till dess utsida. Med den motoriserade skjutdörren Hi-Finity med trespårsskena som ingår i utställningen kan användarna öppna upp utrymmet ytterligare. Kombinationen med en glashörnslösning säkerställer en ändlös utsikt mot utsidan.

Concept Patio® 155 är ett förstklassigt isolerande skjut- och lyft-skjut-system som har utformats för att skapa så stora glasytor som möjligt i kombination med utökad komfort. Med den tvåspårsskena som visas upp, presenteras möjligheten att öppna upp hörnet och skjuta in dörrpanelerna i väggen så att dessa bokstavligt talat försvinner.  Denna typ av lösningar bemöter den växande efterfrågan på moderna bostadsutrymmen med högpresterande skjutdörrar som ger bästa möjliga tillgänglighet och utformningsegenskaper.

Concept Patio® 45Pa är ett oisolerat skjutsystem som erbjuder ett brett sortiment av lösningar som är idealiska för användning i varma klimat, för uterum eller för att dela av arbetsplatser i ett kontorslandskap. Varianten med tvåspårsskena som visas upp bemöter den ökande efterfrågan på stora skjutsystem som ska användas i höghus. Sådan användning kräver, utöver komfort och säkerhet, hög motståndskraft mot vindbelastning.

För att kunna garantera full säkerhet vid användning i höghus utan att tumma på transparensen och utformningen, integreras en tillsats i form av skyddsräcket RB i glas på skjutdörren CP 45 Pa.  Detta bemöter trenden inom arkitekturen att utforma höghus utan balkonger.

Dörren Concept Folding 68 kombinerar utformning, komfort och yteffektivitet. Den vikprincip som används för detta högkvalitativa system gör det möjligt för användaren att kombinera värmekomfort med transparens. Det breda utbud av möjligheter som finns för att vika upp de sju olika glaspanelerna, antingen inåt eller utåt, bidrar till att tona bort gränserna mellan in- och utsida.

ÖPPNA UPP MOT TRANSPARENS

Med den idealiska lösningen med utfackningsväggar kombineras prestanda och maximalt ljusinsläpp med utformningsmässig frihet.  Den lösning som visades upp på BAU 2017 uppfyller denna efterfrågan perfekt.

Concept Wall® 50 är ett fasad- och taksystem som erbjuder obegränsad utformningsmässig frihet och maximal transparens. Med den komposition som visas på utställningen demonstreras hur mångsidigt systemet är och hur ett oändligt sortiment av profilvinklar kan skapas utan att problem med vattenavledningen uppstår. Det bibehåller ett slätt utseende genomgående på både in- och utsidan och stöder stora och tunga glaselement utan problem.

Den specialanpassade Element Façade-lösningen i montern hade utformats särskilt för Reynaers nya huvudkontor i Duffel. I syfte att uppfylla byggnadens alla behov har detta nya system försetts med estetiskt tilltalande parallellt öppningsbara fönster som inte stör glasets reflektion då de öppnas.  Med den intelligenta utformningen med glaskassetter och ramprofiler säkerställs isolering utan risk för kondens.

TJÄNSTER PÅ UTSTÄLLNINGEN

Utöver högkvalitativa fönster-, dörr-, skjut- och viksystem samt system med utfackningsväggar i aluminium, erbjuder Reynaers ett brett utbud av mervärdestjänster.  Dessa inbegriper bl.a. målmedveten forskning och utveckling, testning och certifiering, specialanpassade lösningar, support och utbildning samt automatisering. Samtliga tjänster är utformade för att förenkla livet för deras olika partner, t.ex. montörer och arkitekter.

Med ReynaFlow kan Reynaers erbjuda montörer en intelligent form av styrsystem och arbetsflödeshanterare som optimerar produktionsprocesser inom konceptet ”intelligent tillverkning”, vilket även är känt som Industri 4.0. Medan de flesta produktionsprocesser fortfarande drivs manuellt, länkar ReynaFlow på digital väg samman hela tillverkningsprocessen från förberedelse (kapning, skärande bearbetning) via förbindning och tätning till slutlig montering och finish. Genom att tillhandahålla information på fläcken, spåra fel och övervaka varje fas i realtid, förbättras både kvaliteten och produktionstiden avsevärt. 

Reynaers finns även representerade i bibliotek för Byggnadsinformationsmodellering (BIM), vilket gör det möjligt för team som arbetar med byggnationsprojekt och deras intressenter att förbättra den gemensamma kreativa förmågan. I BIM-biblioteken, vilka är kompatibla med Autodesk® Revit, ingår en enorm uppsättning av fönster-, dörr-, skjutdörrs- och skjut-/vikdörrslösningar från Reynaers.

EN LEVANDE LEGEND

I Reynaers nya monter integreras innovativa lösningar och teknik på ett effektivt sätt, eftersom den är öppnare och mer åtkomlig samt innehåller högre smala konstruktioner som betonar dess motto ”Together for Better”.  Den utgör ett gästvänligt interaktivt utrymme där kreativa samarbeten kan blomstra och där intressenter inom byggnadsprocessen kan slå sig samman för att göra det där lilla extra och leverera överlägsna arkitektoniska resultat som ligger i utvecklingens absoluta framkant.

Detta stämmer väl överens med företagets utbyggnader av huvudkontoret i Duffel i Belgien, där det finns ett högteknologiskt upplevelse- och teknikcenter. Upplevelsecentret har starkt fokus på virtuell verklighet och erbjuder digitala tjänster åt intressenter. I teknikcentrets utbyggnader finns nya och toppmoderna resurser för både testning och framställning av prototyper. Med hjälp av en 3D-animerad modell kan besökare redan nu besöka Reynaers nya huvudkontor.

FRIGÖR TANKEN

Med över 50 års erfarenhet bekräftar Reynaers utställning av innovativa lösningar företagets tankar och tekniska ledarskap samt dess förmåga att tänka fritt för att anpassa sig efter marknadens efterfrågan.  Högre och mer transparenta konstruktioner i kombination med höga isoleringsvärden och utökad automatisering av hemmet gör det möjligt för konstruktörer att ta fram skräddarsydda lösningar åt slutanvändaren, vilka är försedda med avsevärt fler möjligheter och mer valfrihet.

Ladda nedHELA PRESSMEDDELANDET
MED MER INFORMATION

 

 

Fler nyheter

Bläddra i nyhetsarkivet
Produkter05-06-2020

Reynaers antimikrobiella beläggningar för Touch- och Horizon-handtag

Industri19-05-2020

Reynaers Aluminium förbinder sig att maximalt minska koldioxidavtrycket

Produkter03-03-2020

Skjut- eller vikparti?