REYNAERS SKAPAR INTELLIGENTA TILLVERKNINGSLÖSNINGAR FÖR FÖNSTER- OCH DÖRRINDUSTRIN

2801

With its ReynaFlow IT solution, Reynaers offers an intelligent control system and workflow manager that optimizes production processes in the realm of ‘smart manufacturing’, also known as Industry 4.0.

DUFFEL I JANUARI 2016: REYNAERS ALUMINIUM, SOM ÄR EN LEDANDE EUROPEISK LEVERANTÖR AV HÅLLBARA ARKITEKTONISKA ALUMINIUMLÖSNINGAR, HAR TAGIT DE FÖRSTA STEGEN MOT EN FULLT AUTOMATISERAD FÖNSTER- OCH DÖRRPRODUKTION OCH FÖRSÄLJNINGSKEDJA. DETTA FÖREBÅDAR EN NY VISION FÖR FRAMTIDEN AVSEENDE DESS VERKSAMHET INOM KONSTRUKTIONSSEKTORN. REYNAFLOW, FÖRETAGETS PROGRAMPAKET SOM ÄR AVSETT FÖR OPTIMERING, STYRNING OCH FÖRBÄTTRING AV PRODUKTIONSPROCESSEN, KOMMER ATT LANSERAS I BELGIEN DÄR DET BLIR DET FÖRSTA I SITT SLAG PÅ MARKNADEN. FÖR REYNAERS INNEBÄR DETTA ATT INDUSTRI 4.0 FÖRVERKLIGAS OCH ATT AVSEVÄRDA TIDS- OCH KOSTNADSBESPARINGAR UPPNÅS FÖR KUNDERNA VID TILLVERKNINGEN AV FÖNSTER- OCH DÖRRLÖSNINGAR.

Medan de flesta produktionsprocesser fortfarande drivs manuellt, kan Reynaers Aluminium nu erbjuda en lösning som på digital väg sammanlänkar hela tillverkningsprocessen från förberedelse (kapning, skärande bearbetning) via förbindning och tätning till slutlig montering och finish. Denna förbättrade kommunikationsförmåga är utformad för att förbättra integreringen av produktionsfunktioner genom att fel spåras och samtliga faser övervakas i realtid. På detta sätt förbättras produktionstiden avsevärt.

Under den nuvarande produktionsprocessen används så mycket som 90 % till köande av den tid som det tar att tillverka en artikel. Detta utgör den andel tid som en person, en signal eller ett föremål får vänta innan den eller det tas omhand eller innan värdeökande arbete utförs på det. Endast 10 % av produktionstiden läggs på fysisk beröring, dvs. tillverkning av produkten i syfte att öka värdet för slutkonsumenten. Ändå är det där som ledningens fokus finns.  

Det innebär att både tiden och kvaliteten är utsatt för risk under den nuvarande processen. Konstruktörerna känner till att tiden kan optimeras, men de saknar insikt vad gäller hur och var detta kan utföras. Den fullständiga produktionsprocessen är inte tillräckligt väl övervakad och konstruktörerna kan inte spåra tillverkningsprocessen på ett effektivt sätt. På grund av detta är det svårt att beräkna produktionstiden, och leveranstiderna förvandlas ofta till inkorrekta kvalificerade gissningar. ReynaFlow är en heltäckande IT-lösning som hanterar dessa problem genom att utnyttja möjligheterna med internet och fysiska system för att övervaka produktionsprocessen på ett heltäckande sätt.

BÖRJA MED INTELLIGENT TILLVERKNING 

Med den nya lösningen ReynaFlow uppnås detta i kombination med ReynaPro som är Reynaers programvara som har utvecklats av Orgadata, vilken inkluderar en databas över alla profiler och tillbehör som behövs för beräkning och tillverkning av projekt.

I enlighet med metoderna för intelligent tillverkning använder sig ReynaFlow av spårning med streckkoder i arbetsflödet för att på ett bättre sätt kunna övervaka hur effektiv produktionen är, vilket inkluderar material, maskiner och arbetskraft, från fabriksgolvet till slutleverans.

Information behandlas i realtid i syfte att tillhandahålla aktuell status för alla pågående projekt, spåra utvalda problem som påverkar resultaten och ställa in produktionsprioriteringar. En digital tillverkningsmiljö skapar en papperslös sorteringsavdelning som är baserad på data i ReynaPro. Detta är fullständigt integrerat med artiklar på Reynaers webbplats och dess kataloger som uppdateras regelbundet.

ReynaFlow kan på begäran leverera analysrapporter – även i realtid. 
Förinställda rapporter eller exportfiler omfattar alla relevanta data för varje projekt, arbetsstation, operatör eller tidsram. På detta vis förflyttas konstruktörens fokus från beröringstiden på 10 % till där den hör hemma: till kötiden som utgör 90 % av tiden.

FÖRDELAR FÖR MONTÖRER

ReynaFlow innebär flera olika fördelar för operatörerna, arbetsledarna och företagsledningen.

För operatörerna innebär detta dels att färre fel uppstår, dels att bekvämligheten ökar, till följd av tydligare instruktioner och tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats. På så vis kan operatören hantera sin arbetsplats på ett bättre sätt med hjälp av direkt återkoppling i realtid.

Arbetsledarna har att se fram emot rejält förbättrade översikter i realtid, enkel daglig övervakning, möjlighet att reagera omedelbart vid uppkomst av problem och bättre kvalitetshantering. Systemet tillhandahåller förbättrad och tidsmässigt lämplig planering och support.

Företagsledningen har endast fördelar att hämta av att ReynaFlow implementeras, eftersom det innebär att pålitliga produktionsdata blir tillgängliga i realtid, vilket ger exakta nyckeltal avseende nyttjandet av personal, maskiner och projekt.

Erik Rasker, teknisk chef på Reynaers, menar att de senaste utvidgningarna vittnar om företagets önskan att behålla sin plats som teknisk ledare i takt med att konsumenternas behov förändras. ”Innovation är en del av Reynaers mål för att stödja konstruktörerna”, säger Erik. ”ReynaFlow har utvecklats för alla typer av kunder, från småföretagare med konventionell verktygsutrustning till toppmoderna produktionsfabriker med de alla senaste maskinerna. Introducerandet av ReynaFlow är ett viktigt steg mot att skapa en arbetsplats för framtiden som är baserad på innovation och digitalisering av hela produktionskedjan. ReynaFlow har utformats som det intelligenta övervakningssystemet som kommer att bli framtidens arbetsflödeshanterare. Denna investering kommer att fungera som stöd för företagens kapitalinvesteringar, förbättra tillverknings- och styrningsprocesserna och möjliggöra enormt förbättrade strategiska beslut.”

 

Fler nyheter

Bläddra i nyhetsarkivet
Produkter05-06-2020

Reynaers antimikrobiella beläggningar för Touch- och Horizon-handtag

Industri19-05-2020

Reynaers Aluminium förbinder sig att maximalt minska koldioxidavtrycket

Produkter03-03-2020

Skjut- eller vikparti?