Reynaers Aluminium förbinder sig att maximalt minska koldioxidavtrycket

Reynaers Aluminium ökar avsevärt köpet av primärt producerat aluminium från gröna energikällor. Den europeiska ledaren inom fönster-, dörr- och fasadsystem i aluminium har kommit överens om tydliga avtal med sina leverantörer. Beslutet har stor inverkan på koldioxidavtrycket. ”Vi valde hållbar elektricitet i den primära aluminiumproduktionen. Vi fortsätter att förbättra miljöpåverkan", säger Erik Rasker, CTO för Reynaers.

Aluminiumindustrin fokuserar ständigt på att förbättra koldioxidavtrycket i aluminiumproduktionen. En stor del av detta avtryck är relaterat till behovet av el i produktionsprocessen. Erik Rasker: ”Aluminium som används i Europa genererar för närvarande i genomsnitt 8,6 kg CO2 per kg aluminium. Huvuddelen av denna CO2 kan hänföras till energikällan. Genom att använda grön el kan avtrycket sjunka till 4 kg. Detta är vad vi kallar "primärt aluminium med låg kolhalt". Med beslutet om att köpa primäraluminium med låg kolhalt kommer vårt företag att realisera en minskning av koldioxid på mer än 25% (jämfört med referensvolymer från 2019).”

Kontinuerligt minska CO2-påverkan

Hall-Héroult-processen, en elektrolytisk process, används för att förvandla aluminiumoxid i primärt aluminium. Enligt European Aluminium (www.european-aluminium.eu) har energieffektiviteten i denna process förbättrats med över 50% under de senaste decennierna. Fokus för att förbättra energiförbrukningen under denna process är fortfarande högsta prioritet, eftersom det utgör en stor andel av aluminiumproduktionens kostnader. I framtiden kommer nya innovationer att säkerställa att återstående påverkan, bredvid påverkan från eltillförseln, kan minska ytterligare.

Återvinningsbarhet av aluminium

Till skillnad från många andra material behåller aluminium sina hållbara egenskaper i återvinningsprocessen. Det betyder att du kan återanvända det oändligt utan kvalitetsförlust. Återvinning av aluminium kräver endast 5 procent av den ursprungliga energitillförseln. Detta innebär att man undviker 8 ton koldioxidutsläpp per ton aluminium. Den enda begränsningen idag är tillgången på skrotmaterial. ”På grund av den långa livscykeln för aluminium i många tillämpningar täcker det tillgängliga aluminiumskrotet för närvarande bara 40 procent av världens efterfrågan”, medger Erik Rasker. ”Denna procentandel kommer definitivt att växa på grund av bland annat den globala renoveringen av byggnader. Att öka det återvunna innehållet i vissa produkter kommer dock inte att påverka den globala miljöpåverkan, eftersom allt tillgängligt aluminiumskrot redan återvinns maximalt.”

“Livscykeln för aluminiumfönster och dörrar är i genomsnitt över 40 år, livscykler på över 60 år är inga undantag.”Erik Rasker

Lång livscykel av aluminiumfönster och dörrar

Hållbarheten hos aluminium känns tydligt genom den mycket långa användningen av aluminiumfönster och dörrar i byggnader. Aluminium påverkas inte av UV-strålar eller fukt och korroderar eller ruttnar inte. ”Livscykeln för aluminiumfönster och dörrar är i genomsnitt över 40 år, livscykler på över 60 år är inga undantag. Denna långa livscykel av aluminium minskar miljöpåverkan. Och vi kommer att fortsätta förbättra det.”

Flygbild av Reynaers tak och solceller

Om Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium är en ledande europeisk specialist inom utveckling och marknadsföring av innovativa och hållbara aluminiumlösningar för fönster, dörrar, gardinväggar, skjutsystem, solavskärmning och vinterträdgårdar. Drivet av innovation fokuserar företaget på energieffektivitet och tar ansvar för miljön. Även internt fortsätter Reynaers Aluminium att arbeta med en optimal hållbarhetspolitik. Runt Reynaers Campus har en stor grön zon utvecklats som säkerställer optimal och hållbar vattenhantering. Företaget var också bland de första som installerade solpaneler i stor skala. Dessutom har företaget i flera år fokuserat på alternativa och kreativa transportlösningar för pendeltrafik: från elcyklar och samkörning till företagsbilar med låga koldioxidutsläpp. Med denna politik såg Reynaers Aluminium sitt CO2-fotavtryck falla kraftigt under en kort period. Alla initiativ relaterade till hållbarhet uppmuntras i hela företaget och årliga CSR-utdelningar beviljas dotterbolagen med de bästa projekten för att förbättra Reynaers hållbarhet.