LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System är en nationell standard för att utveckla högpresterande, hållbara byggnader. LEED-certifiering initierades av US Green Building Council och är internationellt erkänd. LEED-poäng (krediter) delas ut för att spegla byggnadens potentiella miljöpåverkan.

Reynaers system kan användas för att få LEED-krediter i dessa områden:

  • Material och resurser:

Reynaers aluminiumprofiler innehåller ca 40 % återvunnet aluminium. Reynaers kan också erbjuda profiler med en större mängd återvunnet aluminium.

  • Energi and atmosfär:

Reynaers system (fönster och dörrar, glasfasader, skjutsystem, m.m.) kan genomföras i kombination med andra isolerade byggnadsdelar. Solskydd kan också tillämpas för att minska energibehovet för luftkonditionering.

  • Miljökvalitet inomhus:

Mängden dagsljus och möjligheter till ventilation är viktigt. Alla Reynaers produkter kan användas för att tjäna detta syfte.
 

Ta hemREYNAERS LEED GUIDE