Hur aluminium tillverkas

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan. Det utgör cirka 8 viktprocent av jordens fasta yta. Den högsta koncentrationen av aluminiumoxid finns i malmen bauxit. Rent aluminium erhålls genom att extrahera aluminiumoxid från bauxit. Med hjälp av ett elektrolytiskt bad, kan 1 kg rent aluminium erhållas av 1,9 kg aluminiumoxid.