BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är en allmänt använd miljöbedömningsmetod för byggnader, som grundades i Storbritannien. Den beskriver en byggnads miljöprestanda och sätter standarden för bästa praxis inom hållbar design. Poäng delas ut i flera områden beroende på systemets prestanda. Miljökonsekvenserna av alla byggkomponenter är rankade enligt en livscykelanalys (LCA) av produkten.

 

Alla specifikationer beskrivs i boken "den gröna guiden till specifikation". Som standard för pulverlackerade aluminiumfönster, är betygen belägna mellan B och E. Reynaers ES 50 och CS 68 uppnår dock en sammanfattad 'A'-ranking inom hälsa, industriella, kommersiella och utbildningsprogram samt detaljhandeln.
 

Ta hemREYNAERS BREEAM GUIDE