BIPV

BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics) är multifunktionella system som genererar el genom solceller och samtidigt fungerar som byggmaterial. BIPV kan vara en del av en byggnads klimatskal eller solskyddsanordningar. Dagens BIPV-produkter finns i alla former, färger och funktioner.

De är prisvärda, bra och mycket attraktiva och kan utgöra en avgörande faktor i en byggnads konstruktion. Dessutom bidrar de till den ekologiska bilden av byggnaden och de människor som lever där. Utöver det gör dess flexibilitet dem idealiska att arbeta med.

Varför ska man använda BIPV?

  • Ökad energiprestanda och kostnadseffektivitet
  • Högteknologisk "grön energi" med avkastning på investeringen
  • Ökat värde på fastighetenm både i design och energihantering
  • Lätt att underhålla
     
Noggrann planering

Vid utformningen och integrationen av solceller i en byggnad, är det viktigt att orientera panelerna direkt mot solljuset. Den rätta balansen mellan halvtransparenta system med skuggningskapacitet och se till att byggnaden får lagom mycket dagsljus är avgörande för visuell komfort.