Värden

Värden

 
LOJALITET

Långsiktigt samarbete med partners för att nå gemensamma mål är grunden för framgång nu och i framtiden. På Reynaers är det vårt mål att bidra till välstånd för alla våra intressenter och att vårda talanger bland alla våra anställda för att säkerställa deras pågående engagemang för vårt företag.

INNOVATION

Innovation, kreativitet och att våga ta risker är något av ett mantra på Reynaers. Innovation främjas både internt och externt och denna samverkan skapar kundvärde genom lösningar som uppfyller nuvarande och framtida behov. Det är viktigt för oss att ständigt arbeta mot högsta möjliga kvalitet och integrerar den senaste tekniken för att uppnå detta.

KOMPETENS

Från kompetens föds kvalitet. För att värna och skydda våra kunders och partners intressen är det därför viktigt för oss att ha en prickfri meritlista. Vi är stolta över våra medarbetare och över att de är några av de bästa inom sina respektive områden. Tillsammans samarbetar vi för att uppnå enastående resultat.

RESPEKT

Vi strävar efter en företagskultur som bygger på respekt för och mellan anställda, kunder, leverantörer, vårt samhälle och den värld vi lever i. Detta innebär öppenhet för andras idéer och en aktiv strävan efter mångfald. Det innebär även att bevara naturresurser och minska vårt ekologiska fotavtryck - något som måste vara en prioritering i hela försörjningskedjan och i vårt dagliga liv.