Reynaers lancerer intelligente produktionsløsninger i vindues- og dørbranchen

2801

Med it-lösningen REYNAFLOW tilbyder REYNAERS et intelligent styrings- og arbejdsstyringssystem, der optimerer produktionsprocessen inden for 'SMART MANUFACTURING', også kendt som INDUSTRI 4.0.

Duffel, januar 2016 – reynaers aluminium, førende europæisk leverandør af bæredygtige arkitektoniske aluminiumsløsninger, har taget de første skridt i retning mod fuldautomatisering af deres vindues- og dørproduktion og markedsføringskæde. dette varsler en ny vision for fremtiden for forretningen i anlægsbranchen. reynaflow, virksomhedens software-pakke, designet til at optimere, styre og forbedre produktionsprocessen, vil blive lanceret i belgien, hvor den vil være den første på markedet. dette leder reynaers til implementeringen af industri 4.0 ved at opnå væsentlige tids- og omkostningsmæssige besparelser for deres kunder i relation til produktionen af løsninger til vinduer og døre.

Mens mange produktionsprocesser stadig primært foretages manuelt, tilbyder Reynaers Aluminium nu en løsning, der digitalt forbinder hele produktionsprocessen fra forberedelse (skæring, maskinelt arbejde), til forbindelse og tætning og videre til den endelige montering og afslutning. Denne forbedrede kommunikationsmulighed er designet til at forbedre integrationen af produktionsfunktioner ved at registrere fejl og registrere hver enkelt fase i real time. Dette forbedrer produktionstiden i væsentlig grad.

I den nuværende produktionsproces bruges op til 90% af den samlede produktionstid for en genstand på kødannelse. Dette udgør den mængde tid, som en person, et signal eller en ting bruger, inden den/det bliver betjent, eller før værdiskabende arbejde udføres på det/den. Kun 10% af produktionstiden bruges på fysisk håndtering; dvs. produktion af produktet for at tilføje værdi for slutkunden. Men det er der, hvor ledelsens fokus er. 

Derfor er både tid og kvalitet i fare i den aktuelle proces. Entreprenører ved, at tiden kan optimeres, men de mangler indsigt til at vide, hvordan og hvor. Den fulde produktionsproces registreres ikke i tilstrækkelig grad, og entreprenører kan ikke registrere produktionens forløb effektivt. Som et resultat deraf er produktionstiden vanskelig at vurdere, og leveringstider bliver ofte upræcise, kvalificerede gæt. ReynaFlow er en omfattende IT-løsning, der er rettet mod disse problematikker, idet den udnytter egenskaberne ved internetbaserede og fysiske systemer til at registrere produktionsprocessen i omfattende grad.

Oplev intelligent produktion  

Den nye løsning ReynaFlow opnår dette i kombination med ReynaPro; Reynaers software udviklet af Orgadata med en database med alle profiler og alt tilbehør, som giver mulighed for beregning og produktion af projekter.

Tro mod ideen bag intelligent produktion: ReynaFlow bruger stregkoderegistrering for at forbedre registreringen af produktionseffektiviteten i arbejdsflowet inklusive materialer, maskiner og arbejdskraft. Fra fabriksgulvet til den endelige levering.

Informationer behandles i real time, hvorved man får den aktuelle status for alle igangværende projekter, registrerer udvalgte emner, der påvirker resultaterne, og indstiller prioriteter for produktionen. Et digitalt produktionsmiljø skaber et papirløst arbejdsgulv på baggrund af ReynaPros data. Dette er fuldstændig integreret med artikler på Reynaers hjemmeside og deres regelmæssigt opdaterede kataloger.

ReynaFlow har kapaciteten til at leverer analyserapporter efter ønske – også i real time.Foruddefinerede rapporter eller eksportfiler dækker alle relevante data pr. projekt, arbejdsstation, operatør eller pr. tidsramme. Dette flytter entreprenørens fokus fra de 10% berøringstid og hen, hvor det hører til: på de 90% køtid.

fordele for samarbejdspartnere

ReynaFlow sikrer adskillige fordele for operatører, supervisorer og ledelsen.

For operatører betyder det færre fejl og forbedrede komfortniveauer som et resultatet af mere tydelige instruktioner og adgang til de rette informationer på det rette tid og sted. Det giver ham mulighed for at styre sin lokation bedre gennem direkte feedback i real time.

Supervisorer kan se frem til en væsentlig forbedring af real time-oversigter, nem dag-til-dag-registrering, mulighed for at reagere med det samme overfor kritiske emner og bedre kvalitetsstyring. Systemet leverer forbedret planlægning og støtte på rette tidspunkt.

Ledelsen kan kun opnå fordele ved implementeringen af ReynaFlow, når pålidelige produktionsdata bliver tilgængelige i real time, hvilket giver præcise KPI’er (Key Performance Indicators) vedr. anvendelsen af personale, maskiner og projekter.

Erik Rasker, Chief Technology Officer hos Reynaers, mener, at de seneste udvidelser er en indikation af virksomhedens ønske om at forblive teknologisk frontløber, efterhånden som forbrugernes behov ændrer sig. “Innovation er en del af Reynaers mål om at støtte entreprenører,” siger Erik. “ReynaFlow er udviklet til alle kunder lige fra små virksomheder med traditionelle værktøjer til topmoderne produktionsfabrikker med de mest avancerede maskiner. Introduktionen af ReynaFlow er et vigtigt skridt i retning mod at skabe fremtidens arbejdsplads, der vil være baseret på innovation og digitalisering af hele produktionskæden. ReynaFlow er designet som et intelligent registreringssystem, der vil styre arbejdsprocessen i fremtiden. Denne investering vil støtte deres kapitalinvesteringer, forbedre produktions - og styringsprocesser og muliggøre væsentligt forbedrede strategiske beslutninger.” ”

 

Flere nyheder

Gennemse nyhedsarkivet
Begivenheder10-01-2017

Reynaers klar til at sætte kreative tanker om fremtidens byggebranche fri på BAU 2017

Produkter11-03-2016

Reynaers Hi-Finity skydesystem med en ny motor for ultimativ komfort

Produkter08-02-2016

Reynaers CW 50 Udvidelser: maksimalt naturligt lys og isoleringsydelse for ultimativt design med brug af sofistikerede samlinger