Analyse af aluminiums livscyklus

AluEco har i samarbejde med VMRG (Association of Metal Windows and Facade Industry) og ION (Association of Industrial Surfacetreatment Netherlands) bestilt en undersøgelse af miljømæssige egenskaber i facadeelementer af aluminium. Den anvendte metode er baseret på livscyklusanalysen (LCA), som beregner aluminiums miljømæssige påvirkning igennem hele livscyklussen.


I denne undersøgelse er livscyklusanalysen for aluminiumsprofiler udført for både pulverbelagte og  anodiserede overflatebehandling .Hvad er resultatet? De nye resultater er tre gange bedre end de gamle resultater. Dette høje resultat skyldes aluminiums lange levetid og dets høje genanvendelsesgrad. Facadeelementer i aluminium har en levetid på mindst 75 år, og minimum 95% kan genvindes ved genanvendelse. Dette betyder, at en samlet levetid på 1500 år er mulig!

Rapporten fra AluEco og VMRG er blevet valideret og kan bruges til fastlæggelse fx en BREAAM-vurdering. Fra nu af kan arkitekter, rådgivere osv. derfor foretage beregninger med de korrekte miljømæssige egenskaber for facadeelementer i aluminium (for både pulverbelagte og anodiserede overfladebehandlinger).